Yurtdışı İş Gezileri ve Fuarları – Literatur

logo

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

A. HİZMET VEREN

Ünvanı: LİTERATUR TURİZM YAP. YAY. DA. SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Konutkent Mahallesi 3028 Cadde No:2/ A Blok D:226
Westgate Residence Çankaya / ANKARA
Web-adresi: www.litera-tur.com
E-posta: info@litera-tur.com

B. HİZMET ALAN

LİTERATUR TURİZM YAP. YAY. DA. SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Organizasyonlarını yaptığı KONGRE – ORGANİZASYON – SEMPOZYUM – ÇALIŞTAY – EĞİTİM KURSLARI için hazırlanan siteler üzerinden alacağı konferans kayıt, konaklama, transfer ve tur hizmetlerini alan kişi veya tüzel kişilik.

2. ÜRÜN / HİZMET, ÖZELLİKLERİ VE TESLİMAT

HİZMET ALAN kayıt sırasında vermiş olduğu bilgiler ile LİTERATUR TURİZM YAP. YAY. DA. SAN. VE TİC. A.Ş.’nin organizasyonlarını yaptığı KONGRE – ORGANİZASYON – SEMPOZYUM – ÇALIŞTAY – EĞİTİM KURSLARI için hazırlanan siteler üzerinden alacağı konferans kayıt, konaklama, transfer ve tur hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır. Verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi sitemizde belirtildiği şekildedir.

3. KONUSU

İş bu sözleşme’nin konusu; HİZMET ALAN’nın HİZMET VEREN’in fuarlar.litera-tur.com web sitesinden elektronik ortamda satın alınan, işbu Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere haiz hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. HİZMET ALAN, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4. KAPSAM

İşbu sözleşme ile HİZMET VEREN ve HİZMET ALAN arasında HİZMET VEREN’in HİZMET ALAN’dan belirli bilgilerini (adı,soyadı veya firma ünvanı, adres, telefon, e-posta) fuarlar.litera-tur.com’da bulunan kayıt formu ile elektronik ortamda elde edeceği ve HİZMET VEREN’in söz konusu hizmetler vermek için bu bilgilere sahip olması gerektiği konusunda mutabık kalmıştır.

5. SÖZLEŞME TARİHİ, SÜRESİ VE FESİH

İşbu Sözleşme HİZMET ALAN ve HİZMET VEREN arasında, HİZMET ALAN tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında belirtilen şekilde ve hizmet bedeli banka hesaplarımıza geçtiği tarihte başlar ve talep edilen hizmet veya hizmetlerin verilmesi ile son bulur.

6. CAYMA HAKKI

HİZMET ALAN cayma/iptal hakkını sözleşme başlangıç tarihinden itibaren ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİHLER için ORGANİZASYONUN WEB SİTELERİNDE belirtilen tarihe kadar yazılı olarak bildirmesi durumunda kullanabilir. HİZMET VEREN ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİHLER için ORGANİZASYONUN WEB SİTELERİNDE belirtilen tarihinden itibaren yapılan cayma/iptal bildirimlerini kabul etmeyecektir ve alınan hizmet bedelini geri ödemeyecektir. ORGANİZASYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİHLER için ORGANİZASYONUN WEB SİTELERİNDE belirtilen tarihine kadar yapılan cayma/iptal bildirimlerinden alınan hizmet bedelleri banka komisyonları hariç kongre tarihi bitimi sonunda geriye ödenecektir.

7. ÜRÜN / HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

Madde 2 ‘de belirtilen HİZMET ALAN tarafından hizmet bedelleri’nin KDV dahil halleri kayıt formunda belirtilen gibidir. HİZMET VEREN’in fuarlar.litera-tur.com web sitesi üzerinden elektronik olarak veya HİZMET VEREN’in belirttiği banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür. HİZMET ALAN ’ın kayıt sırasında onaylaması halinde vermiş olduğu kredi kartından elektronik olarak tahsil edilecektir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez ise, HİZMET ALAN hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. HİZMET ALAN, Hizmet bedelini zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. HİZMET ALAN’ın temerrüde düşmesi halinde HİZMET ALAN aylık % 4,5 oranında faiz ile birlikte söz konusu faturayı ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp fatura edilecektir. HİZMET VEREN bu durumda hukuki yollara başvurabilecek olup; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HİZMET ALAN’dan talep edebilecektir.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.